חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13570 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of נחמיאס, נחמה

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13570
Print
Share
נחמה
נחמיאס
was born
Daughter of
חיים
נחמיאס
and
חנה
,
Mother of
איריס
גרפיקל
,
דורון
גרפיקל
,
,
Images:
First name:
נחמה
Surname:
נחמיאס
Gender:
נקבה
Events:
Event Type:
לידה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of נחמיאס, נחמה
Mother of
נחמיאס, חיים
חנה
נחמיאס, נחמה
גרפיקל, אלכסנדר
ארקין, מינה
נחמיאס, שמואל
גרפיקל, איריס
גרפיקל, דורון
נחמיאס, נחמה
ארקין, מינה
נחמיאס, שמואל
גרפיקל, אלכסנדר
This information is based on family tree no. 13570 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
גרפיקל, דורון
גרפיקל, איריס
חנה
נחמיאס, חיים