חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Kadaryska, Rejza Marjm

People in this tree:
Show
Tree ID number:
12948
Print
Share
Rejza Marjm
Kadaryska
was born
on
1828
,
Mother of
,
,
,
Images:
First name:
Rejza Marjm
Surname:
Kadaryska
Gender:
נקבה
Date of birth:
1828
Events:
Event Type:
פטירה
Event Type:
לידה
Description:
1828
Date:
1828
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Kadaryska, Rejza Marjm
1828
Mother of
1828
1828
Kadaryska, Rejza Marjm
Czerwinski, Ioszk
Czerwinski, Benjamin
צ'רבינסקי, יהושע
Kadaryska, Rejza Marjm
Czerwinski, Ioszk