חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Kopelowitz, May Judith (Judy)

People in this tree:
Show
Tree ID number:
12948
Print
Share
May Judith (Judy)
Kopelowitz
was born
on
10 למאי 1920
,
Daughter of
and
,
died
on
31 למרץ 1995
,
Images:
First name:
May Judith (Judy)
Surname:
Kopelowitz
Gender:
נקבה
Date of birth:
10 למאי 1920
Place of birth:
Cape Town, South Africa
Date of death:
31 למרץ 1995
Place of death:
Toronto, Ontario, Canada
Events:
Event Type:
לידה
Description:
10 MAY 1920
Date:
10 למאי 1920
Event place:
Cape Town, South Africa
Event Type:
פטירה
Description:
31 MAR 1995
Date:
31 למרץ 1995
Event place:
Toronto, Ontario, Canada
Age:
74
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Kopelowitz, May Judith (Judy)
10 למאי 1920
died
on
31 למרץ 1995
10 למאי 1920
Cape Town, South Africa
Toronto, Ontario, Canada
10 MAY 1920
Cape Town, South Africa
31 MAR 1995
Toronto, Ontario, Canada
Kopelowitz, Elias
Chanania, Rachel Malka (Queenie)
Kopelowitz, Son
Kopelowitz, Jane Angela (Aster)
Kopelowitz, Frieda Rachel "Rae"
Kopelowitz, Anne Hanna
Kopelowitz, May Judith (Judy)
Davidoff, Bernard
Silbert, Morris
Chanania, Menachem Yehudah (Leibe Meine)
Spitz, Chaya Sarah
unknown
KOPELOWITZ, Abram Eliash
Kopelowitz, Pauline Hinda