חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of HAYA LEYTMAN

People in this tree:
Show
Tree ID number:
12948
Print
Share
HAYA LEYTMAN
was born
on
1903
,
Daughter of
and
,
died
on
1987
,
Images:
First name:
HAYA LEYTMAN
Gender:
נקבה
Date of birth:
1903
Place of birth:
GORODOK OLHOVKA GRODNENSKAYA OBLAST
Date of death:
1987
Events:
Event Type:
פטירה
Description:
1987
Date:
1987
Age:
83-84
Event Type:
לידה
Description:
1903
Date:
1903
Event place:
GORODOK OLHOVKA GRODNENSKAYA OBLAST
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of HAYA LEYTMAN
1903
died
on
1987
1903
GORODOK OLHOVKA GRODNENSKAYA OBLAST
1987
1903
GORODOK OLHOVKA GRODNENSKAYA OBLAST
MEIR LEYTMAN
SARA GITL
MIRA LEYTMAN
MULYA LEYTMAN
ZALMAN LEYTMAN
LEYB LEYTMAN
HAYA LEYTMAN
BUDNYATSKAYA BELLA
DOLGOPOLSKIY, LEIB
LYUBA LEYTMAN