חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 2102 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of MONTEFIORE, Moises Chaim

People in this tree:
Show
Tree ID number:
2102
Print
Share
Moises Chaim
MONTEFIORE
was born
on
1775
,
Son of
Reina (or Sarah)
and
Judah Leone Demoisse Vila
MONTEFIORE RACAH
,
Images:
First name:
Moises Chaim
Surname:
MONTEFIORE
Gender:
זכר
Date of birth:
1775
Events:
Event Type:
פטירה
Event Type:
לידה
Description:
1775
Date:
1775
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of MONTEFIORE, Moises Chaim
1775
1775
1775
Reina (or Sarah)
MONTEFIORE RACAH, Judah Leone Demoisse Vila
MONTEFIORE, Fortunato
MONTEFIORE, Esther
MONTEFIORE, Jane Simcha
MONTEFIORE, Rebecca
MONTEFIORE, Moises Chaim
MONTEFIORE MEDINA, Moses Vita (Chaim) Haim
RACCAH-RACHA, Esther Hannah
MONTEFIORE, Jael
This information is based on family tree no. 2102 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
MONTEFIORE RACAH, Judah Leone Demoisse Vila
Reina (or Sarah)
MONTEFIORE, Moises Chaim
MONTEFIORE MEDINA, Moses Vita (Chaim) Haim
RACCAH-RACHA, Esther Hannah
MONTEFIORE, Fortunato
MONTEFIORE, Esther
MONTEFIORE, Jane Simcha
MONTEFIORE, Rebecca
MONTEFIORE, Jael