חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 2102 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of SALAMA HATCHUEL, Jacob

People in this tree:
Show
Tree ID number:
2102
Print
Share
Jacob
SALAMA HATCHUEL
was born
on
1869
,
Son of
Sol
HATCHUEL COHEN
and
Jose Yosef
SALAMA ROFFE
,
died
on
17 לאוגוסט 1949
,
Father of
Jose "Pepe"
Salama Benatar
,
Samuel
Salama Benatar
,
Rachel
Salama
,
Isaac
Salama Benatar
,
Alegria
Salama Benatar
,
Olga
Salama
,
Sol
Salama
,
,
Images:
First name:
Jacob
Surname:
SALAMA HATCHUEL
Gender:
זכר
Date of birth:
1869
Date of death:
17 לאוגוסט 1949
Place of death:
Tanger, Morocco
Events:
Event Type:
לידה
Description:
1869
Date:
1869
Event Type:
פטירה
Description:
17 AUG 1949
Date:
17 לאוגוסט 1949
Event place:
Tanger, Morocco
Age:
79-80
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of SALAMA HATCHUEL, Jacob
1869
died
on
17 לאוגוסט 1949
Father of
1869
Tanger, Morocco
1869
17 AUG 1949
Tanger, Morocco
This information is based on family tree no. 2102 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
HATCHUEL COHEN, Sol
SALAMA ROFFE, Jose Yosef
SALAMA HATCHUEL, Jacob
BENATAR TAUREL, Reina
HATCHUEL, Joseph
COHEN, Nivia
Salama Benatar, Jose "Pepe"
Salama Benatar, Samuel
Salama, Rachel
Salama Benatar, Isaac
Salama Benatar, Alegria
Salama, Olga
Salama, Sol