חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 2102 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Salama Benatar, Isaac

People in this tree:
Show
Tree ID number:
2102
Print
Share
Isaac
Salama Benatar
was born
on
12 ליוני 1901
,
Son of
Reina
BENATAR TAUREL
and
Jacob
SALAMA HATCHUEL
,
died
on
3 ליולי 1972
,
Images:
First name:
Isaac
Surname:
Salama Benatar
Gender:
זכר
Date of birth:
12 ליוני 1901
Date of death:
3 ליולי 1972
Place of death:
Madrid, Spain
Events:
Event Type:
לידה
Description:
12 JUN 1901
Date:
12 ליוני 1901
Event Type:
פטירה
Description:
3 JUL 1972
Date:
3 ליולי 1972
Event place:
Madrid, Spain
Age:
71
Event Type:
קבורה
Event place:
Cementerio De La Almudena, Madrid, Comunidad De Madrid, Spain
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Salama Benatar, Isaac
12 ליוני 1901
died
on
3 ליולי 1972
12 ליוני 1901
Madrid, Spain
12 JUN 1901
3 JUL 1972
Madrid, Spain
Cementerio De La Almudena, Madrid, Comunidad De Madrid, Spain
BENATAR TAUREL, Reina
SALAMA HATCHUEL, Jacob
Salama Benatar, Jose "Pepe"
Salama Benatar, Samuel
Salama, Rachel
Salama Benatar, Alegria
Salama, Olga
Salama Benatar, Isaac
TAUREL, Esther
BENATAR, Isaac
HATCHUEL COHEN, Sol
SALAMA ROFFE, Jose Yosef
Salama, Sol
This information is based on family tree no. 2102 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
SALAMA HATCHUEL, Jacob
BENATAR TAUREL, Reina
Salama Benatar, Isaac
TAUREL, Esther
BENATAR, Isaac
HATCHUEL COHEN, Sol
SALAMA ROFFE, Jose Yosef
Salama Benatar, Jose "Pepe"
Salama Benatar, Samuel
Salama, Rachel
Salama Benatar, Alegria
Salama, Olga
Salama, Sol