חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 2102 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Henry, David Lindo

People in this tree:
Show
Tree ID number:
2102
Print
Share
David Lindo
Henry
was born
on
29 ליוני 1851
,
Son of
Sarah
Henry
and
Edward Eliash
Henry Abraham (Loew)
,
died
on
11 לאוקטובר 1917
,
Father of
Gladys Frances Lindo
Henry
,
,
Images:
First name:
David Lindo
Surname:
Henry
Gender:
זכר
Date of birth:
29 ליוני 1851
Place of birth:
London,Middlesex,England
Date of death:
11 לאוקטובר 1917
Events:
Event Type:
לידה
Description:
29 JUN 1851
Date:
29 ליוני 1851
Event place:
London,Middlesex,England
Event Type:
פטירה
Description:
11 OCT 1917
Date:
11 לאוקטובר 1917
Age:
66
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Henry, David Lindo
29 ליוני 1851
died
on
11 לאוקטובר 1917
Father of
29 ליוני 1851
London,Middlesex,England
29 JUN 1851
London,Middlesex,England
11 OCT 1917
Henry, Sarah
Henry Abraham (Loew), Edward Eliash
Henry, Billah Lindo
Henry, Jemima Lindo
Henry, Esther Lindo
Henry, Abraham Lindo
Henry, David Lindo
Rebecca
Lindo, David Abarbanel
Loew, Levi Judah Yehuda Abraham
Moses, Elizabeth Abraham
Henry, Gladys Frances Lindo
Henry, Rosa Lindo
This information is based on family tree no. 2102 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Henry Abraham (Loew), Edward Eliash
Henry, Sarah
Henry, Gladys Frances Lindo