חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 2102 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of MONTEFIORE, Fortunato

People in this tree:
Show
Tree ID number:
2102
Print
Share
Fortunato
MONTEFIORE
was born
Son of
Reina (or Sarah)
and
Judah Leone Demoisse Vila
MONTEFIORE RACAH
,
Images:
First name:
Fortunato
Surname:
MONTEFIORE
Gender:
זכר
Events:
Event Type:
לידה
Event Type:
פטירה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of MONTEFIORE, Fortunato
Reina (or Sarah)
MONTEFIORE RACAH, Judah Leone Demoisse Vila
MONTEFIORE, Esther
MONTEFIORE, Jane Simcha
MONTEFIORE, Rebecca
MONTEFIORE, Moises Chaim
MONTEFIORE, Fortunato
MONTEFIORE MEDINA, Moses Vita (Chaim) Haim
RACCAH-RACHA, Esther Hannah
MONTEFIORE, Jael
This information is based on family tree no. 2102 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
MONTEFIORE RACAH, Judah Leone Demoisse Vila
Reina (or Sarah)