חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 12961 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Shor שור, רבקה גניה

People in this tree:
Show
Tree ID number:
12961
Print
Share
רבקה גניה
Shor שור
was born
on
22 ליוני 1924
,
Daughter of
David Eliyahu
שור (לבית Shor)
and
,
died
on
2002
,
Images:
First name:
רבקה גניה
Surname:
Shor שור
Gender:
נקבה
Date of birth:
22 ליוני 1924
Date of death:
2002
Events:
Event Type:
לידה
Description:
22 JUN 1924
Date:
22 ליוני 1924
Event Type:
פטירה
Description:
2002
Date:
2002
2 Attachments:
Missing image
Missing image
במאגרי המידע הפתוחים
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Shor שור, רבקה גניה
22 ליוני 1924
died
on
2002
22 ליוני 1924
22 JUN 1924
2002
שור (לבית Shor), David Eliyahu
unknown
Shor שור, רבקה גניה
שור (לבית Shor), Yoel
Eliyach אליאך, חוה ריזל
This information is based on family tree no. 12961 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Missing image
Missing image
unknown
שור (לבית Shor), David Eliyahu
Shor שור, רבקה גניה
שור (לבית Shor), Yoel
Eliyach אליאך, חוה ריזל