חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 12961 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Avritsher אבריטשר, אלטע

People in this tree:
Show
Tree ID number:
12961
Print
Share
אלטע
Avritsher אבריטשר
was born
Daughter of
מאטיל (מרדכי)
אוורוטשער (לבית אוירבך), "מצפת"
and
העניה, מעניה
Avritsher
,
Images:
First name:
אלטע
Surname:
Avritsher אבריטשר
Gender:
נקבה
0 Attachments: