חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 12961 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of פלפל, שמשון ברוך

People in this tree:
Show
Tree ID number:
12961
Print
Share
שמשון ברוך
פלפל
was born
on
1870
,
Son of
ברכה
פלפל
and
אברהם בער (אברהם דב)
פלפל
,
died
on
1 ליוני 1950
,
Father of
צבי (הרשל) זאב
פלפל
,
אסתר
פלפל
,
אברהם
פלפל
,
ברכה
פלפל
,
,
Images:
First name:
שמשון ברוך
Surname:
פלפל
Gender:
זכר
Date of birth:
1870
Place of birth:
צפת, ישראל
Date of death:
1 ליוני 1950
Events:
Event Type:
פטירה
Description:
1 JUN 1950
Date:
1 ליוני 1950
Age:
79-80
Event Type:
לידה
Description:
1870
Date:
1870
Event place:
צפת, ישראל
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of פלפל, שמשון ברוך
1870
died
on
1 ליוני 1950
Father of
1870
צפת, ישראל
1 JUN 1950
1870
צפת, ישראל
פלפל, ברכה
פלפל, אברהם בער (אברהם דב)
פלפל, תמר
פלפל, ברא"ד, מאיר יוסף
Pilpel / Bra פלפל / ברא"ד, מינה (מנוחה, מאנצי, מונש)
ברד ברא"ד (לבית פלפל), משה
ברא"ד, לאה
פלפל, שלמה
Pilpel, אסתר Esther
פלפל, ישראל ברא"ד
ברא"ד, מנוחה מונש
ברא"ד, יעקב
פלפל, מאנצי
פלפל, שמשון ברוך
הרמן, שרה
מונחה מאנצי
פלפל, יעקב שמשון רבי
פלפל, רבי יעקב שמעון
מנוחה מונש
פלפל, צבי (הרשל) זאב
פלפל, אסתר
פלפל, אברהם
פלפל, ברכה
This information is based on family tree no. 12961 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
פלפל, ברכה
פלפל, אברהם
פלפל, אסתר
פלפל, צבי (הרשל) זאב
פלפל, אברהם בער (אברהם דב)
פלפל, ברכה