חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 12961 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of unknown

People in this tree:
Show
Tree ID number:
12961
Print
Share
was born
Mother of
,
,
Images:
Gender:
נקבה
2 Attachments:
Missing image
Missing image
במאגרי המידע הפתוחים
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of unknown
Father of
unknown
לנדמן, שמעון
לנדמן, יצחק
unknown
לנדמן, יצחק
This information is based on family tree no. 12961 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Mother of
Missing image
Missing image
לנדמן, שמעון