חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Pilpel, Elimelech

People in this tree:
Show
Tree ID number:
12961
Print
Share
Elimelech
Pilpel
was born
Son of
and
,
Images:
First name:
Elimelech
Surname:
Pilpel
Gender:
זכר
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Pilpel, Elimelech
פלפל, צבי (הרשל) זאב
Warshai, Chana Brendel
Pilpel, Avraham
Pilpel, Pnina
Pilpel, Rachel
Pilpel, Elimelech
Warshai, Ester Golda (Zehava)
ורשאי, Elisha
פלפל, שמשון ברוך
הרמן, שרה
Pilpel, Itamar
Pilpel, Elimelech
Warshai, Ester Golda (Zehava)
ורשאי, Elisha
פלפל, שמשון ברוך
הרמן, שרה
Pilpel, Avraham
Pilpel, Pnina
Pilpel, Rachel
Pilpel, Itamar