חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Brazf, Baruch Yosef

People in this tree:
Show
Tree ID number:
12961
Print
Share
Baruch Yosef
Brazf
was born
on
1814
,
Son of
and
,
Father of
,
,
,
,
,
,
,
Occupations:
Scholar, writer and ritual slaughterer, secretary of the Kolel
Images:
First name:
Baruch Yosef
Surname:
Brazf
Gender:
זכר
Occupation:
Scholar, writer and ritual slaughterer, secretary of the Kolel
Date of birth:
1814
Place of birth:
Iași, Iași County, Romania
Notes:
Year of Arrival to Safed 1817מפיאשקריב? מפראשקוב?
Events:
Event Type:
לידה
Description:
1814
Date:
1814
Event place:
Iași, Iași County, Romania
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Brazf, Baruch Yosef
1814
Father of
Scholar, writer and ritual slaughterer, secretary of the Kolel
Scholar, writer and ritual slaughterer, secretary of the Kolel
1814
Iași, Iași County, Romania
Year of Arrival to Safed 1817מפיאשקריב? מפראשקוב?
1814
Iași, Iași County, Romania
Unknown
Avraham Aba
Brazf, Itzchak Tzvi / Itzik Tzvi
Brazf, Baruch Yosef
Brazf, Esther
Chaim Moshe
Golda Feiga
Israel Hirsh, Israel Tzvi
Landman, Shimon
Chaya Miriam
פלפל, ברב"י, Abraham Ber (Avraham Dov)