חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Elboim, Yaakov

People in this tree:
Show
Tree ID number:
12961
Print
Share
Yaakov
Elboim
was born
on
1905
,
Son of
and
,
died
on
1987
,
Images:
First name:
Yaakov
Surname:
Elboim
Gender:
זכר
Date of birth:
1905
Date of death:
1987
Events:
Event Type:
פטירה
Description:
1987
Date:
1987
Event Type:
לידה
Description:
1905
Date:
1905
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Elboim, Yaakov
1905
died
on
1987
1905
1987
1905
unknown
אלבוים, נפתלי אהרן
Elboim, Yaakov
Elboim, Yaakov Mordechai
Galis, Sheindel
Elboim, Yaakov
Elboim, Yaakov Mordechai
Galis, Sheindel