חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 12961 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Pilpel, Pnina

People in this tree:
Show
Tree ID number:
12961
Print
Share
Pnina
Pilpel
was born
Daughter of
צבי (הרשל) זאב
פלפל
and
Chana Brendel
Warshai
,
Images:
First name:
Pnina
Surname:
Pilpel
Gender:
נקבה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Pilpel, Pnina
פלפל, צבי (הרשל) זאב
Warshai, Chana Brendel
Pilpel, Avraham
Pilpel, Rachel
Pilpel, Elimelech
Pilpel, Pnina
Mehudar
Warshai, Ester Golda (Zehava)
ורשאי, Elisha
פלפל, שמשון ברוך
הרמן, שרה
Pilpel, Itamar
Pilpel, Pnina
Warshai, Ester Golda (Zehava)
ורשאי, Elisha
פלפל, שמשון ברוך
הרמן, שרה
Mehudar
Pilpel, Avraham
Pilpel, Rachel
Pilpel, Elimelech
Pilpel, Itamar
This information is based on family tree no. 12961 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Warshai, Chana Brendel
פלפל, צבי (הרשל) זאב