חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Campbell, Robert

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13219
Print
Share
Robert
Campbell
was born
on
19 לספטמבר 1926
,
Son of
and
,
Images:
First name:
Robert
Surname:
Campbell
Gender:
זכר
Date of birth:
19 לספטמבר 1926
Place of birth:
Laurieston, Stirlingshire, Scotland
Place of death:
Wales
Events:
Event Type:
פטירה
Event place:
Wales
Event Type:
לידה
Description:
19 SEP 1926
Date:
19 לספטמבר 1926
Event place:
Laurieston, Stirlingshire, Scotland
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Campbell, Robert
19 לספטמבר 1926
19 לספטמבר 1926
Laurieston, Stirlingshire, Scotland
Wales
Wales
19 SEP 1926
Laurieston, Stirlingshire, Scotland