חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Gardiner, Hannah McKay

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13219
Print
Share
Hannah McKay
Gardiner
was born
on
22 לאפריל 1891
,
died
on
12 לדצמבר 1945
,
Mother of
,
,
,
,
,
,
,
Images:
First name:
Hannah McKay
Surname:
Gardiner
Gender:
נקבה
Date of birth:
22 לאפריל 1891
Place of birth:
170 Laurieston Place, Edinburgh, Scotland
Date of death:
12 לדצמבר 1945
Place of death:
122 Grahamsdyke St, Laurieston, Falkirk, Stirlingshire, Scotland
Events:
Event Type:
פטירה
Description:
12 DEC 1945
Date:
12 לדצמבר 1945
Event place:
122 Grahamsdyke St, Laurieston, Falkirk, Stirlingshire, Scotland
Age:
54
Event Type:
לידה
Description:
22 APR 1891
Date:
22 לאפריל 1891
Event place:
170 Laurieston Place, Edinburgh, Scotland
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Gardiner, Hannah McKay
22 לאפריל 1891
died
on
12 לדצמבר 1945
Mother of
22 לאפריל 1891
170 Laurieston Place, Edinburgh, Scotland
122 Grahamsdyke St, Laurieston, Falkirk, Stirlingshire, Scotland
12 DEC 1945
122 Grahamsdyke St, Laurieston, Falkirk, Stirlingshire, Scotland
22 APR 1891
170 Laurieston Place, Edinburgh, Scotland
Gardiner, Hannah McKay
Campbell, Andrew
Campbell, Agnes
Campbell, Hannah Violet McKie Gardiner
Campbell, Helen Morgan
Campbell, Robert
Campbell, Andrew
Campbell, Thomas