חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Klein, Meir Carol

People in this tree:
Show
Tree ID number:
6047
Print
Share
Meir Carol
Klein
was born
on
28 לינואר 1922
,
Son of
and
,
died
on
2020
,
Father of
,
,
,
Occupations:
butcher
Images:
1 \ 3
נמחקו
נוספו
First name:
Meir Carol
Surname:
Klein
Gender:
זכר
Occupation:
butcher
Date of birth:
28 לינואר 1922
Place of birth:
Tashnad, Romania
Date of death:
2020
Events:
Event Type:
קבורה
Description:
2020
Date:
2020
Event Type:
לידה
Description:
28 JAN 1922
Date:
28 לינואר 1922
Event place:
Tashnad, Romania
Event Type:
פטירה
Description:
2020
Date:
2020
26 Attachments:
1 \ 3
נמחקו
נוספו
במאגרי המידע הפתוחים
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Klein, Meir Carol
28 לינואר 1922
died
on
2020
Father of
butcher
butcher
28 לינואר 1922
Tashnad, Romania
2020
28 JAN 1922
Tashnad, Romania
2020