חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Pollack, Chayim yisrael

People in this tree:
Show
Tree ID number:
6047
Print
Share
Chayim yisrael
Pollack
was born
Father of
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
Images:
First name:
Chayim yisrael
Surname:
Pollack
Gender:
זכר
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Pollack, Chayim yisrael
Father of