חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of כהן, Etu

People in this tree:
Show
Tree ID number:
6047
Print
Share
Etu
כהן
was born
Daughter of
and
,
Mother of
,
,
,
,
,
,
,
,
Images:
First name:
Etu
Surname:
כהן
Gender:
נקבה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of כהן, Etu
Mother of
Cahana, Yakov Hakoen
Reichman, Rachel
Kahan, Chesku
Kahan, Daniel
Kahan, Fraydi חדוה
כהן, שאמא
Kahan, Mordecai (Martin)
Kahana, חווה לאה Leah
Stern, Zvi Hersh
Kahan, Yehuda
Kahan, Yitzchak
Private
Private
Kahan, Blimi
כהן, דוד
Kahan, Samuel
כהן, Etu
Davidovitch, Mordechai
Haupt, Julie Yide
Reichman, Samuel Schmaje Samu Simon
Kestenbaum, Chaya Blima
Kahana, Yehuda
Private
Private
Private
Private
Private
Private
דוידוביץ, צירל