חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 6047 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Private

People in this tree:
Show
Tree ID number:
6047
Print
Share
was born
Daughter of
and
,
Images:
Gender:
נקבה
Spouses:
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Private
Private
Cohen,
Private
Private
Cohen, Ester
Private
Private
Cohen, מאיר טוביה
ליכטנשטיין, מרים Marim
Private
This information is based on family tree no. 6047 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.