חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Cohen,

People in this tree:
Show
Tree ID number:
6047
Print
Share
Cohen
was born
Son of
and
,
Father of
,
,
,
,
,
,
Images:
Surname:
Cohen
Gender:
זכר
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Cohen,
Father of
Cohen, מאיר טוביה
ליכטנשטיין, מרים Marim
כהן, חיים יששכר דב
כהן,
כהן, יונתן דוד David
כהן, עקיבא יוסף Joseph
כהן, הינדה רייזל Reizel
כהן, אסתר בילה Bilha
Cohen,
Private
Lichtenstein, Yonason Dovid
Fishoff, Baila
Cohen, Yehuda
Private
Private
Private
Private
Cohen, Ester
Private