חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13552 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Trapp, Richard James

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13552
Print
Share
Richard James
Trapp
was born
,
Images:
First name:
Richard James
Surname:
Trapp
Gender:
זכר
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Trapp, Richard James
Trapp, Richard James
Phillips Trapp, Norma Jean
This information is based on family tree no. 13552 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Trapp, Richard James
Phillips Trapp, Norma Jean