חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13552 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Levin, Berko

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13552
Print
Share
Berko
Levin
was born
on
1826
,
Son of
Katie Rivka
Cohen
and
Reubin
Levin
,
Images:
First name:
Berko
Surname:
Levin
Gender:
זכר
Date of birth:
1826
Place of birth:
Zasliai, Kaisiadorys, Lithuania
Events:
Event Type:
לידה
Description:
1826
Date:
1826
Event place:
Zasliai, Kaisiadorys, Lithuania
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Levin, Berko
1826
1826
Zasliai, Kaisiadorys, Lithuania
1826
Zasliai, Kaisiadorys, Lithuania
This information is based on family tree no. 13552 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.