חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Levin, Leizer

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13552
Print
Share
Leizer
Levin
was born
on
1827
,
Son of
and
,
died
on
1835
,
Images:
First name:
Leizer
Surname:
Levin
Gender:
זכר
Date of birth:
1827
Date of death:
1835
Events:
Event Type:
לידה
Description:
1827
Date:
1827
Event Type:
פטירה
Description:
1835
Date:
1835
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Levin, Leizer
1827
died
on
1835
1827
1827
1835
Cohen, Katie Rivka
Levin, Reubin
Levin, Libko
Levin, Benjamin Ber
Levin, Leizer
Levin, Abram
Levin, Ester
Levin, Rivka Liba
Levin, Avigdor Leyba
Levin, Berko