חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 7334 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Toledano, Allegria3

People in this tree:
Show
Tree ID number:
7334
Print
Share
Allegria3
Toledano
was born
Daughter of
Simha Simy
Azogui
and
R'Yossef9
Toledano
,
Mother of
Reuven
Benzimra
,
Rachel
Benzimra
,
David
Benzimra
,
Noémie
Benzimra
,
Shalva
Benzimra
,
Barouch
Benzimra
,
Miriam
Benzimra
,
,
Images:
First name:
Allegria3
Surname:
Toledano
Gender:
נקבה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Toledano, Allegria3
Mother of
Azogui, Simha Simy
Toledano, R'Yossef9
Toledano, Annette-Hanna2
Toledano, Mazal 2
Toledano, Esther 28
Toledano, R'Yehoshua2 (2lits)
Toledano, Rivka 21
Toledano, David 26
Toledano, Eliezer 12
Toledano, Allegria3
Benzimra, Abraham
Nahmani, Leah
Azogui, Yitshaq1
Amar, Rac'hel 2 (2lits)
Toledano, R'Rephael Barouch(av Bet Din)
Benzimra, Reuven
Benzimra, Rachel
Benzimra, David
Benzimra, Noémie
Benzimra, Shalva
Benzimra, Barouch
Benzimra, Miriam
This information is based on family tree no. 7334 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Benzimra, Miriam
Benzimra, Barouch
Benzimra, Shalva
Benzimra, Noémie
Benzimra, David
Benzimra, Rachel
Benzimra, Reuven
Toledano, R'Yossef9
Azogui, Simha Simy
Toledano, Allegria3
Nahmani, Leah
Azogui, Yitshaq1
Amar, Rac'hel 2 (2lits)
Toledano, R'Rephael Barouch(av Bet Din)
Benzimra, Abraham
Toledano, Annette-Hanna2
Toledano, Mazal 2
Toledano, Esther 28
Toledano, R'Yehoshua2 (2lits)
Toledano, Rivka 21
Toledano, David 26
Toledano, Eliezer 12