חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Bensadoun, Shemuel

People in this tree:
Show
Tree ID number:
7334
Print
Share
Shemuel
Bensadoun
was born
Father of
,
,
,
,
,
,
Images:
First name:
Shemuel
Surname:
Bensadoun
Gender:
זכר
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Bensadoun, Shemuel
Father of
Bensadoun, Shemuel
Bensadoun, David
Bensadoun, Moshe
Bensadoun, Yosef Haim Yehoshua
Bensadoun, Myriam
Bensadoun, Lea
Benchimol, Valérie Esther
Bensadoun, Shemuel
Benchimol, Valérie Esther