חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 7334 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Toledano, Esther 28

People in this tree:
Show
Tree ID number:
7334
Print
Share
Esther 28
Toledano
was born
Daughter of
Simha Simy
Azogui
and
R'Yossef9
Toledano
,
Mother of
Sarah
Temstet
,
Leah
Temstet
,
Barouch
Temstet
,
Ben ou Bat Elie
Temstet
,
David2
Temstet
,
,
Images:
First name:
Esther 28
Surname:
Toledano
Gender:
נקבה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Toledano, Esther 28
Mother of
Azogui, Simha Simy
Toledano, R'Yossef9
Toledano, Annette-Hanna2
Toledano, Mazal 2
Toledano, R'Yehoshua2 (2lits)
Toledano, Rivka 21
Toledano, Allegria3
Toledano, David 26
Toledano, Esther 28
Temstet, Elie
Nahmani, Leah
Azogui, Yitshaq1
Amar, Rac'hel 2 (2lits)
Toledano, R'Rephael Barouch(av Bet Din)
Temstet, Sarah
Temstet, Leah
Temstet, Barouch
Temstet, Ben ou Bat Elie
Temstet, David2
Toledano, Eliezer 12
This information is based on family tree no. 7334 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Temstet, David2
Temstet, Ben ou Bat Elie
Temstet, Barouch
Temstet, Leah
Temstet, Sarah
Toledano, R'Yossef9
Azogui, Simha Simy
Toledano, Esther 28
Nahmani, Leah
Azogui, Yitshaq1
Amar, Rac'hel 2 (2lits)
Toledano, R'Rephael Barouch(av Bet Din)
Temstet, Elie
Toledano, Annette-Hanna2
Toledano, Mazal 2
Toledano, R'Yehoshua2 (2lits)
Toledano, Rivka 21
Toledano, Allegria3
Toledano, David 26
Toledano, Eliezer 12