חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 7866 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Neufeld, Mauri

People in this tree:
Show
Tree ID number:
7866
Print
Share
Mauri
Neufeld
was born
Son of
Adolf
Neufeld
and
Eva Chava
Zimmer
,
Images:
First name:
Mauri
Surname:
Neufeld
Gender:
זכר
Place of birth:
Germayn
Place of death:
Germany
Events:
Event Type:
לידה
Event place:
Germayn
Event Type:
פטירה
Event place:
Germany
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Neufeld, Mauri
Germayn
Germany
Germayn
Germany
Neufeld, Adolf
Zimmer, Eva Chava
Neufeld, David Ernest
Neufeld, Bella
Neufeld, Menachem
Neufeld, Seraphine
Neufeld, Gabriel
Neufeld, Mauri
Pollack, Johanna Chana
Neufeld, David
Neufeld, Betty
This information is based on family tree no. 7866 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Zimmer, Eva Chava
Neufeld, Adolf