חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Neufeld, Seraphine

People in this tree:
Show
Tree ID number:
7866
Print
Share
Seraphine
Neufeld
was born
on
7 לספטמבר 1908
,
Daughter of
and
,
Images:
First name:
Seraphine
Surname:
Neufeld
Gender:
נקבה
Date of birth:
7 לספטמבר 1908
Place of birth:
Nuremberg, Middle Franconia, BY, Germany
Place of death:
Jerusalem, Israel
Events:
Event Type:
פטירה
Event place:
Jerusalem, Israel
Event Type:
לידה
Description:
7 SEP 1908
Date:
7 לספטמבר 1908
Event place:
Nuremberg, Middle Franconia, BY, Germany
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Neufeld, Seraphine
7 לספטמבר 1908
7 לספטמבר 1908
Nuremberg, Middle Franconia, BY, Germany
Jerusalem, Israel
Jerusalem, Israel
7 SEP 1908
Nuremberg, Middle Franconia, BY, Germany