חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 10118 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Zarhi-Nahon (Zarinahon), Mordechai (Shokri)

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10118
Print
Share
Mordechai (Shokri)
Zarhi-Nahon (Zarinahon)
was born
on
1914
,
Son of
Nissan
Zarhi-Nahon (Zarinahon)
and
Yocheved
,
Father of
Shahpor (Moshe)
Zarhi-Nahon (Zarinahon)
,
Mary
Zarhi-Nahon (Zarinahon)
,
Dara (Shmuel)
Zarhi-Nahon (Zarinahon)
,
Iraj (Nissan)
Zarhi-Nahon (Zarinahon)
,
Nader (Eliezer)
Zarhi-Nahon (Zarinahon)
,
Zari (Zehava)
Zarhi-Nahon (Zarinahon)
,
Bahman
Zarhi-Nahon (Zarinahon)
,
Bahram (Danny)
Zarhi-Nahon (Zarinahon)
,
Amin (Benjamin)
Zarhi-Nahon (Zarinahon)
,
,
Images:
First name:
Mordechai (Shokri)
Surname:
Zarhi-Nahon (Zarinahon)
Gender:
זכר
Date of birth:
1914
Place of birth:
Shiraz
Events:
Event Type:
פטירה
Event Type:
לידה
Description:
1914
Date:
1914
Event place:
Shiraz
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Zarhi-Nahon (Zarinahon), Mordechai (Shokri)
1914
Father of
1914
Shiraz
1914
Shiraz
Zarhi-Nahon (Zarinahon), Nissan
Yocheved
Zarhi-Nahon (Zarinahon), Eshrat
Zarhi-Nahon (Zarinahon), Deborah (Dadurak)
Zarhi-Nahon (Zarinahon), Zinat (Adi)
Zarhi-Nahon (Zarinahon), Benjamin
Zarhi-Nahon (Zarinahon), Goari
Zarhi-Nahon (Zarinahon), Mordechai (Shokri)
Saltanat
Yehezkel
Osnat
Zarhi, Mordechai (Morad)
Golli
Zarhi-Nahon (Zarinahon), Shahpor (Moshe)
Zarhi-Nahon (Zarinahon), Mary
Zarhi-Nahon (Zarinahon), Dara (Shmuel)
Zarhi-Nahon (Zarinahon), Iraj (Nissan)
Zarhi-Nahon (Zarinahon), Nader (Eliezer)
Zarhi-Nahon (Zarinahon), Zari (Zehava)
Zarhi-Nahon (Zarinahon), Bahman
Zarhi-Nahon (Zarinahon), Bahram (Danny)
Zarhi-Nahon (Zarinahon), Amin (Benjamin)
Zarhi-Nahon (Zarinahon), Zipora
Zarhi-Nahon (Zarinahon), Mordechai (Shokri)
Yehezkel
Osnat
Zarhi, Mordechai (Morad)
Golli
Saltanat
Zarhi-Nahon (Zarinahon), Eshrat
Zarhi-Nahon (Zarinahon), Deborah (Dadurak)
Zarhi-Nahon (Zarinahon), Zinat (Adi)
Zarhi-Nahon (Zarinahon), Benjamin
Zarhi-Nahon (Zarinahon), Goari
Zarhi-Nahon (Zarinahon), Zipora
This information is based on family tree no. 10118 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Zarhi-Nahon (Zarinahon), Amin (Benjamin)
Zarhi-Nahon (Zarinahon), Bahram (Danny)
Zarhi-Nahon (Zarinahon), Bahman
Zarhi-Nahon (Zarinahon), Zari (Zehava)
Zarhi-Nahon (Zarinahon), Nader (Eliezer)
Zarhi-Nahon (Zarinahon), Iraj (Nissan)
Zarhi-Nahon (Zarinahon), Dara (Shmuel)
Zarhi-Nahon (Zarinahon), Mary
Zarhi-Nahon (Zarinahon), Shahpor (Moshe)
Yocheved
Zarhi-Nahon (Zarinahon), Nissan