חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13515 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Rudnia, Tzvi

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13515
Print
Share
Tzvi
Rudnia
was born
Father of
shmuel
Rudnia
,
Gitel
Rudnia
,
,
Images:
First name:
Tzvi
Surname:
Rudnia
Gender:
זכר
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Rudnia, Tzvi
Father of
Rudnia, Tzvi
unknown
Rudnia, shmuel
Rudnia, Gitel
This information is based on family tree no. 13515 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Rudnia, Gitel
Rudnia, shmuel
Rudnia, Tzvi
unknown