חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 9837 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Benarroch, Reine

People in this tree:
Show
Tree ID number:
9837
Print
Share
Reine
Benarroch
was born
on
1926
,
Daughter of
Léa
Bénaim
and
David
Benarroch
,
died
on
10 לדצמבר 2011
,
Mother of
Jacky
Cohen
,
Rachel
Cohen
,
,
Images:
First name:
Reine
Surname:
Benarroch
Gender:
נקבה
Date of birth:
1926
Place of birth:
Tanger/Maroc
Date of death:
10 לדצמבר 2011
Place of death:
New York
Events:
Event Type:
לידה
Description:
1926
Date:
1926
Event place:
Tanger/Maroc
Event Type:
פטירה
Description:
10 DEC 2011
Date:
10 לדצמבר 2011
Event place:
New York
Age:
84-85
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Benarroch, Reine
1926
died
on
10 לדצמבר 2011
Mother of
1926
Tanger/Maroc
New York
1926
Tanger/Maroc
10 DEC 2011
New York
Bénaim, Léa
Benarroch, David
Benarroch, Sarah
Benarroch, Maurice
Benarroch, Albert
Benarroch, Esther
Benarroch, Sol
Benarroch, Reine
Cohen, Amran
Bénaim, Abraham
Benwalid, Sol
Benarroch, Mosé
Simy
Cohen, Jacky
Cohen, Rachel
Benarroch, Simy
Benarroch, Reine
Bénaim, Abraham
Benwalid, Sol
Benarroch, Mosé
Simy
Cohen, Amran
Benarroch, Sarah
Benarroch, Maurice
Benarroch, Albert
Benarroch, Esther
Benarroch, Sol
Benarroch, Simy
This information is based on family tree no. 9837 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Cohen, Rachel
Cohen, Jacky
Benarroch, David
Bénaim, Léa