חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 9837 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of אל-משלי, יצחק

People in this tree:
Show
Tree ID number:
9837
Print
Share
יצחק
אל-משלי
was born
on
1859
,
Son of
מסעודה
בן נעים
and
אברהם
אל-משלי
,
died
on
1927
,
Father of
אדגר אברהם
אל משלי
,
,
Images:
First name:
יצחק
Surname:
אל-משלי
Gender:
זכר
Date of birth:
1859
Date of death:
1927
Events:
Event Type:
לידה
Description:
1859
Date:
1859
Event Type:
פטירה
Description:
1927
Date:
1927
Age:
67-68
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of אל-משלי, יצחק
1859
died
on
1927
Father of
1859
1859
1927
בן נעים, מסעודה
אל-משלי, אברהם
אל-משלי, יצחק
בן-אמו, אסתר
אל משלי, אדגר אברהם
אל-משלי, יצחק
בן-אמו, אסתר
This information is based on family tree no. 9837 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
אל-משלי, אברהם
בן נעים, מסעודה
אל משלי, אדגר אברהם