חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of BENSIMON, Perla

People in this tree:
Show
Tree ID number:
2102
Print
Share
Perla
BENSIMON
was born
Son of
,
Mother of
,
,
,
Images:
First name:
Perla
Surname:
BENSIMON
Gender:
נקבה
Events:
Event Type:
לידה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of BENSIMON, Perla
Mother of
BENSIMON, Perla
GABAY BENCHIMOL, Aaron
GABAY BENSIMON, Chem
GABAY BENSIMON, Marlene
BENSIMON, Yaya