חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 2102 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of BENCHIMOL, Israel Abraham

People in this tree:
Show
Tree ID number:
2102
Print
Share
Israel Abraham
BENCHIMOL
was born
on
1815
,
Son of
Abraham
BENCHIMOL
and
Sol
,
Father of
Abraham Israel
BENCHIMOL
,
Israel Isaac
BENCHIMOL
,
,
Images:
First name:
Israel Abraham
Surname:
BENCHIMOL
Gender:
זכר
Date of birth:
1815
Events:
Event Type:
פטירה
Event Type:
לידה
Description:
1815 aprx
Date:
1815
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of BENCHIMOL, Israel Abraham
1815
Father of
1815
1815 aprx
BENCHIMOL, Abraham
Sol
BENCHIMOL, Israel Abraham
BENCHIMOL, Estrella (TALVEZ - De acordo com José Ellarat)
BENCHIMOL, Abraham Israel
BENCHIMOL, Israel Isaac
This information is based on family tree no. 2102 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
BENCHIMOL, Israel Isaac
BENCHIMOL, Abraham Israel
Sol
BENCHIMOL, Abraham
BENCHIMOL, Israel Abraham
BENCHIMOL, Estrella (TALVEZ - De acordo com José Ellarat)