חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 2102 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of BENSIMON, Yaya

People in this tree:
Show
Tree ID number:
2102
Print
Share
Yaya
BENSIMON
was born
Father of
Perla
BENSIMON
,
,
Images:
First name:
Yaya
Surname:
BENSIMON
Gender:
זכר
Events:
Event Type:
לידה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of BENSIMON, Yaya
Father of
BENSIMON, Yaya
BENSIMON, Perla
BENSIMON, Yaya
This information is based on family tree no. 2102 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
BENSIMON, Perla