חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 2102 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of COHEN SULTAN, Jonathan

People in this tree:
Show
Tree ID number:
2102
Print
Share
Jonathan
COHEN SULTAN
was born
Son of
Annie
SULTAN
and
Oscar
COHEN STOLEAR
,
Father of
Dylan Dora
COHEN COHEN
,
Adrian Jacob
COHEN COHEN
,
Jordan Marc
COHEN COHEN
,
,
Images:
First name:
Jonathan
Surname:
COHEN SULTAN
Gender:
זכר
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of COHEN SULTAN, Jonathan
Father of
SULTAN, Annie
COHEN STOLEAR, Oscar
COHEN SULTAN, Jonathan
COHEN PFEFFER, Anabelle
ABADI, Dora Rebeca
SULTAN, Abraham
STOLEAR, Esther "Fira"
COHEN, Jacobo
COHEN COHEN, Dylan Dora
COHEN COHEN, Adrian Jacob
COHEN COHEN, Jordan Marc
COHEN SULTAN, Abraham Andres
This information is based on family tree no. 2102 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
COHEN COHEN, Jordan Marc
COHEN COHEN, Adrian Jacob
COHEN COHEN, Dylan Dora
COHEN STOLEAR, Oscar
SULTAN, Annie
COHEN SULTAN, Jonathan
ABADI, Dora Rebeca
SULTAN, Abraham
STOLEAR, Esther "Fira"
COHEN, Jacobo
COHEN PFEFFER, Anabelle
COHEN SULTAN, Abraham Andres