חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 2102 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of ISRAEL SERRUYA, Hava Esther

People in this tree:
Show
Tree ID number:
2102
Print
Share
Hava Esther
ISRAEL SERRUYA
was born
Daughter of
Orly
ISRAEL DA COSTA
and
Alberto
SERRUYA
,
Images:
First name:
Hava Esther
Surname:
ISRAEL SERRUYA
Gender:
נקבה
Events:
Event Type:
לידה
1 Attachments:
Missing image
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of ISRAEL SERRUYA, Hava Esther
ISRAEL DA COSTA, Orly
SERRUYA, Alberto
ISRAEL SERRUYA, Hava Esther
ISRAEL LASSREY, Elias Jose David
DA COSTA RIOS, Maria Alice
SERRUYA, Jacob David
COHEN, Esther
ISRAEL SERRUYA, Hava Esther
ISRAEL LASSREY, Elias Jose David
DA COSTA RIOS, Maria Alice
SERRUYA, Jacob David
COHEN, Esther
This information is based on family tree no. 2102 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Missing image
SERRUYA, Alberto
ISRAEL DA COSTA, Orly