חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 2102 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Gonçalves Retorta, Francisco

People in this tree:
Show
Tree ID number:
2102
Print
Share
Francisco
Gonçalves Retorta
was born
on
13 למרץ 1708
,
Son of
Antônio
de Azevedo
and
Ignocência
Francisca
,
Father of
1 \ 2
Antonio
Gonçalves Retorta
,
Ana Francisca
Pereira De Souza
,
Perpetua Francisca
Pereira de Souza Retorta
,
Eufrásia Pereira De
Souza
,
Monica
Goncalves Retorta
,
Inácia Joaquina Pereira De
Souza
,
Eufemia
Gonsalves
,
Maria Joaquina Pereira De
Souza
,
Antonio Gonçalves
Pereira de Souza
,
Quiteria
Pereira do Nascimento
,
נמחקו
נוספו
,
Images:
First name:
Francisco
Surname:
Gonçalves Retorta
Gender:
זכר
Date of birth:
13 למרץ 1708
Place of birth:
São Salvador, Porto, Portugal
Place of death:
Mostardas, Rio Grande do Sul, Brasil
Events:
Event Type:
לידה
Description:
13 MAR 1708
Date:
13 למרץ 1708
Event place:
São Salvador, Porto, Portugal
Event Type:
פטירה
Description:
TO 16 OCT 1759
Event place:
Mostardas, Rio Grande do Sul, Brasil
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Gonçalves Retorta, Francisco
13 למרץ 1708
Father of
13 למרץ 1708
São Salvador, Porto, Portugal
Mostardas, Rio Grande do Sul, Brasil
13 MAR 1708
São Salvador, Porto, Portugal
TO 16 OCT 1759
Mostardas, Rio Grande do Sul, Brasil
de Azevedo, Antônio
Francisca, Ignocência
Gonçalves Retorta, Francisco
Pereira de Sousa, Ana
Gonçalves Filho, Francisco
Fernandes, Ana João
Gonçalves Retorta, Antonio
Pereira De Souza, Ana Francisca
Pereira de Souza Retorta, Perpetua Francisca
Souza, Eufrásia Pereira De
Goncalves Retorta, Monica
Souza, Inácia Joaquina Pereira De
Gonsalves, Eufemia
Souza, Maria Joaquina Pereira De
Pereira de Souza, Antonio Gonçalves
Pereira do Nascimento, Quiteria
Souza, Rosa Joaquina de
This information is based on family tree no. 2102 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Pereira do Nascimento, Quiteria
Pereira de Souza, Antonio Gonçalves
Souza, Maria Joaquina Pereira De
Gonsalves, Eufemia
Souza, Inácia Joaquina Pereira De
Goncalves Retorta, Monica
Souza, Eufrásia Pereira De
Pereira de Souza Retorta, Perpetua Francisca
Pereira De Souza, Ana Francisca
Gonçalves Retorta, Antonio
Francisca, Ignocência
de Azevedo, Antônio
Gonçalves Retorta, Francisco
Souza, Rosa Joaquina de
Gonçalves Filho, Francisco
Fernandes, Ana João
Pereira de Sousa, Ana