חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 2102 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Perla

People in this tree:
Show
Tree ID number:
2102
Print
Share
Perla
was born
Mother of
Isaac
,
Abraham
,
,
Images:
First name:
Perla
Gender:
נקבה
Events:
Event Type:
לידה
Event Type:
פטירה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Perla
Mother of
Perla
SULTAN, Shalom
SULTAN, Isaac
SULTAN, Abraham
Perla
SULTAN, Shalom
This information is based on family tree no. 2102 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
SULTAN, Abraham
SULTAN, Isaac