חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Zwirn, Adeline

People in this tree:
Show
Tree ID number:
12214
Print
Share
Adeline
Zwirn
was born
on
1919
,
Daughter of
and
,
died
on
2010
,
Mother of
,
,
,
,
,
,
,
Images:
First name:
Adeline
Surname:
Zwirn
Gender:
נקבה
Date of birth:
1919
Date of death:
2010
Events:
Event Type:
לידה
Description:
1919
Date:
1919
Event Type:
פטירה
Description:
2010
Date:
2010
Age:
90-91
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Zwirn, Adeline
1919
died
on
2010
Mother of
1919
1919
2010
Grossman, Cecilia
Zwirn, Isaak Henry
Zwirn, Lillian
Zwirn, Herman
Zwirn, Annabelle
Zwirn, Adeline
Lester, Morris
Hellesvig, Alvin Thelman
Young, George Barnes
Trotsky, Rachel
Grossman, Barnet
Lester, Michael Henry
Lester, Stuart Alan
Lester, Cheryl Beth
Lester, Alan Henry
Lester, Garson David
Lester, Gail
Zwirn, Adeline
Trotsky, Rachel
Grossman, Barnet
Lester, Morris
Hellesvig, Alvin Thelman
Young, George Barnes
Zwirn, Lillian
Zwirn, Herman
Zwirn, Annabelle