חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 12214 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Young, George Barnes

People in this tree:
Show
Tree ID number:
12214
Print
Share
George Barnes
Young
was born
on
1922
,
died
on
1981
,
Images:
First name:
George Barnes
Surname:
Young
Gender:
זכר
Date of birth:
1922
Date of death:
1981
Events:
Event Type:
לידה
Description:
1922
Date:
1922
Event Type:
פטירה
Description:
1981
Date:
1981
Age:
58-59
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Young, George Barnes
1922
died
on
1981
1922
1922
1981
Young, George Barnes
Zwirn, Adeline
Young, George Barnes
Zwirn, Adeline
This information is based on family tree no. 12214 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.