חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 12214 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Lester, Alan Henry

People in this tree:
Show
Tree ID number:
12214
Print
Share
Alan Henry
Lester
was born
on
1943
,
Son of
Morris
Lester
and
Adeline
Zwirn
,
died
on
1943
,
Images:
First name:
Alan Henry
Surname:
Lester
Gender:
זכר
Date of birth:
1943
Date of death:
1943
Events:
Event Type:
לידה
Description:
1943
Date:
1943
Event Type:
פטירה
Description:
1943
Date:
1943
Age:
0
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Lester, Alan Henry
1943
died
on
1943
1943
1943
1943
Lester, Morris
Zwirn, Adeline
Lester, Michael Henry
Lester, Stuart Alan
Lester, Cheryl Beth
Lester, Garson David
Lester, Alan Henry
Grossman, Cecilia
Zwirn, Isaak Henry
Lester, Gail
This information is based on family tree no. 12214 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Zwirn, Adeline
Lester, Morris
Lester, Alan Henry
Grossman, Cecilia
Zwirn, Isaak Henry
Lester, Michael Henry
Lester, Stuart Alan
Lester, Cheryl Beth
Lester, Garson David
Lester, Gail