חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 12214 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Wood, Patricia

People in this tree:
Show
Tree ID number:
12214
Print
Share
Patricia
Wood
was born
Mother of
Alexander
Brooks
,
,
Images:
First name:
Patricia
Surname:
Wood
Gender:
נקבה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Wood, Patricia
Father of
Wood, Patricia
Brooks, Alexander
Brooks, Allen Phillip
Wood, Patricia
Brooks, Allen Phillip
This information is based on family tree no. 12214 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Mother of
Brooks, Alexander