חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 12214 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Dangel, Jane S.

People in this tree:
Show
Tree ID number:
12214
Print
Share
Jane S.
Dangel
was born
Mother of
Michael
Salk
,
Amy
Salk
,
,
Images:
First name:
Jane S.
Surname:
Dangel
Gender:
נקבה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Dangel, Jane S.
Mother of
Dangel, Jane S.
Salk, Larry
Salk, Michael
Salk, Amy
Dangel, Jane S.
Salk, Larry
This information is based on family tree no. 12214 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Salk, Amy
Salk, Michael