חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 12214 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Gochman, Ida

People in this tree:
Show
Tree ID number:
12214
Print
Share
Ida
Gochman
was born
died
on
1953
,
Mother of
Shaul
Irony
,
Charles
Irony
,
Nahum
Raigrodski
,
Mordechai
Raigrodski
,
Rivka
Raigrodski
,
,
Images:
First name:
Ida
Surname:
Gochman
Gender:
נקבה
Date of death:
1953
Events:
Event Type:
פטירה
Description:
1953
Date:
1953
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Gochman, Ida
died
on
1953
Mother of
1953
Gochman, Ida
Raigrodski, Gershon
Irony, Shaul
Irony, Charles
Raigrodski, Nahum
Raigrodski, Mordechai
Raigrodski, Rivka
Gochman, Ida
Raigrodski, Gershon
This information is based on family tree no. 12214 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Raigrodski, Rivka
Raigrodski, Mordechai
Raigrodski, Nahum
Irony, Charles
Irony, Shaul