חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Shtern, Sigal

People in this tree:
Show
Tree ID number:
12988
Print
Share
Sigal
Shtern
was born
Daughter of
and
,
Mother of
,
,
,
Images:
First name:
Sigal
Surname:
Shtern
Gender:
נקבה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Shtern, Sigal
Mother of
Shtern, Arnon
Frisher, Raquel
Shtern, Inbal
Shtern, Sigal
Izik, Ehud
Frisher, Abraham
Lerman, Fela
Izik, Yuval
Izik, Amit
Shtern, Eyal